Pemilikan Hartanah / Rumah peringkat awal

Pemilikan rumah/hartanah adalah sangat penting & memang sepatutnya dimanfaatkan seawal perkhidmatan terutama golongan penjawat awam sebab:
.
1. Hartanah – Pelaburan masa hadapan, semakin hari semakin meningkat harga rumah.
.
2. Pelaburan- Aset yang tiada susut nilai.
.
3. Potongan rendah- Pembelian awal, potongan bulanan rendah.
.
4. Tabung Simpanan- Secara tidak langsung sebagai aset tabungan masa hadapan sekiranya nak jual balik.
.
5. Bosan Sewa- Bosan menyewa rumah orang lain, kita sewakan rumah kita pula.
.
6. LPPSA 2X- Kelayakan LPPSA sebanyak 2 kali untuk kakitangan kerajaan